NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Công ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301452948
Địa chỉ: 442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Toàn
Ngày cấp giấy phép: 19/05/1993
Ngày hoạt động: 04/06/1993 (Đã hoạt động 28 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động