NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Công ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Tên giao dịch: MCSB
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0100283873
Địa chỉ: Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Lê Hữu Đức
Giám đốc công ty: Trương Quang Khánh
Ngày cấp giấy phép: 30/09/1994
Ngày hoạt động: 30/09/1994 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động