PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LIÊN CHIỂU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LIÊN CHIỂU


Mã số thuế: 0400690774
Địa chỉ: 91 Ngô Thì Nhậm, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 14/02/1997 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page