PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ PLEIKU


Mã số thuế: 5900375032
Địa chỉ: 76 Tăng Bạt Hổ, Phường Yên Đỗ, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Trinh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page