SỞ CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH

SỞ CÔNG THƯƠNG NAM ĐỊNH


Mã số thuế: 0600303327
Địa chỉ: Số 31 đường Vị Xuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Ngày hoạt động: 01/01/1998 (Đã hoạt động 24 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page