SỞ CÔNG THƯƠNG

Công ty

SỞ CÔNG THƯƠNG


Mã số thuế: 6200017555
Địa chỉ: Phường Quyết Thắng – Thành Phố Lai Châu – Lai Châu, Phường Quyết Thắng, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động