SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH VĨNH LONG


Mã số thuế: 1500235918
Địa chỉ: 24 Đường 3/2, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Giấy phép số: 60/QĐ-UBT
Ngày cấp giấy phép: 09/05/1992
Ngày hoạt động: 28/08/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page