SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Công ty

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN


Mã số thuế: 4600202414
Địa chỉ: Phường Quang trung – Thành phố Thái Nguyên – Thái Nguyên, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Lê Văn Vịnh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động