SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ


Mã số thuế: 2600198997
Địa chỉ: Số nhà 1508 ĐLHV, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Giấy phép số: / 08-01-1997
Ngày cấp giấy phép: 08/01/1997
Ngày hoạt động: 08/01/1997 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page