SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Công ty

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI


Mã số thuế: 4900152556
Địa chỉ: Đ. Hùng Vương – P.Chi lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Đại diện pháp luật: Lương Viết Kiểm
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động