SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LẠNG SƠN

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LẠNG SƠN


Mã số thuế: 4900222281
Địa chỉ: Số 2 – Hoàng Văn Thụ – Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Ngày hoạt động: 20/04/1990 (Đã hoạt động 32 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page