SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH


Mã số thuế: 2300148554
Địa chỉ: Số 6, đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Xuân
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page