SỞ NỘI VỤ TỈNH NAM ĐỊNH

SỞ NỘI VỤ TỈNH NAM ĐỊNH


Mã số thuế: 0600398015
Địa chỉ: 168 đường Hàn Thuyên, Phường Vị Xuyên, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
Đại diện pháp luật: Trần Tất Tiệp
Giám đốc công ty: Vũ Văn Rung
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page