SỞ NÔNG NGHIỆP – PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KIÊN GIANG

Công ty

SỞ NÔNG NGHIỆP – PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KIÊN GIANG

Tên giao dịch: SỞ NN – PTNT KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1700450292
Địa chỉ: 05 Mậu Thân, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tâm
Ngày hoạt động: 12/03/1988 (Đã hoạt động 34 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động