SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH HÀ GIANG


Mã số thuế: 5100252144
Địa chỉ: Tổ 13 – P. Nguyễn trãi, Thành phố Hà Giang, Tỉnh Hà Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuệ
Giám đốc công ty: Phạm Mã Hùng
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page