SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI NGUYÊN


Mã số thuế: 4600439004
Địa chỉ: Số 19, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Phạm Thái Hanh
Giám đốc công ty: Nguyễn Thị Lệ Thu
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page