TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG

TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG


Mã số thuế: 1500635761
Địa chỉ: Số 169/2- Phạm Hùng, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Đại diện pháp luật: Lê Thj Hồng Đào
Giám đốc công ty: Lê Thị Hồng Đào
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page