TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU

Công ty

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM TOÀN CẦU

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0304422444
Địa chỉ: Tầng 16, Tòa Nhà Nam á, 201-203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Chung Thuỷ
Giấy phép số: 37GP/KDBH
Ngày cấp giấy phép: 19/06/2006
Ngày hoạt động: 10/07/2006 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động