TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG)

Công ty

TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG – CTCP (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG)

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0301445210
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Khiêm
Ngày cấp giấy phép: 08/02/2007
Ngày hoạt động: 01/01/1993 (Đã hoạt động 29 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động