TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM PHỤC VỤ ĐỐI NGOẠI ĐÀ NẴNG

Tên giao dịch: SERVICE CENTER OF DA NANG FOREIGN AFFAIRS (SCODFA)

Mã số thuế: 0400228425
Địa chỉ: 472 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Ngày hoạt động: 01/07/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page