TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Công ty

TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG


Mã số thuế: 3700903309
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Tào Mạnh Quân
Giám đốc công ty: Trần Thanh Quang
Ngày hoạt động: 01/05/2008 (Đã hoạt động 14 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động