TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH BẮC GIANG

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH BẮC GIANG


Mã số thuế: 2400291011
Địa chỉ: Đường Nghĩa Long, Phường Trần Phú, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Ngày hoạt động: 01/02/1997 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn

You cannot copy content of this page