TRƯƠNG THCS LIÊN THUỶ

Công ty

TRƯƠNG THCS LIÊN THUỶ


Mã số thuế: 3100451724
Địa chỉ: Xã Liên Thuỷ – Huyện Lệ Thuỷ – Quảng Bình, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động