TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

Công ty

TRƯỜNG THCS YÊN HÒA

Tên giao dịch: TRƯỜNG PTDTNT XÃ YÊN HOÀ

Mã số thuế: 2901129299
Địa chỉ: Xã Yên Hoà – Huyện Tương Dương – Nghệ An, Xã Yên Hòa, Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An
Trạng thái: Đang hoạt động