TRƯỜNG THPT A DUY TIÊN

Công ty

TRƯỜNG THPT A DUY TIÊN

Tên giao dịch: TRƯỜNG THPT A DUY TIÊN

Mã số thuế: 0700252997
Địa chỉ: Phố Thịnh Hoà, Thị trấn Hoà Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
Đại diện pháp luật: Vũ Quốc Phòng
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động