TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN

Công ty

TRƯỜNG THPT ĐẶNG TRẦN CÔN


Mã số thuế: 3300371466
Địa chỉ: 01 Đặng Trần Côn, Phường Thuận Hòa, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên – Huế
Đại diện pháp luật: Lê Vinh
Ngày hoạt động: 20/08/1996 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động