TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI

TRƯỜNG THPT LƯƠNG TÀI


Mã số thuế: 2300357413
Địa chỉ: Thị trấn Thứa – Huyện Lương Tài – Bắc Ninh, Thị trấn Thứa, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page