TRƯỜNG THPT NINH CHÂU

Công ty

TRƯỜNG THPT NINH CHÂU


Mã số thuế: 3100464882
Địa chỉ: xã Võ Ninh – Huyện Quảng Ninh – Quảng Bình, Xã Võ Ninh, Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động