TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG AN LÃO

Công ty

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG AN LÃO


Mã số thuế: 0200971016
Địa chỉ: Thị trấn An Lão – Huyện An Lão – Hải Phòng, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Lan
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động