TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HƯỚNG HÓA

Công ty

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HƯỚNG HÓA


Mã số thuế: 3200599040
Địa chỉ: 01 Chu Văn An, Thị trấn Khe Sanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phướng
Ngày hoạt động: 29/08/1991 (Đã hoạt động 30 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động