TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN NGỌC TÒNG

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHAN NGỌC TÒNG


Mã số thuế: 1300502958
Địa chỉ: Xã An Ngãi Tây – Huyện Ba Tri – Bến Tre, Xã An Ngãi Tây, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre
Ngày hoạt động: 05/06/2007 (Đã hoạt động 14 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page