UBND HUYỆN NĂM CĂN

Công ty

UBND HUYỆN NĂM CĂN


Mã số thuế: 2000900678
Địa chỉ: KV1, K1, Thị trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau
Đại diện pháp luật: Lê Thế Yên
Giám đốc công ty: Nguyễn Minh Ái
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động