UBND PHƯỜNG 4 – QUẬN 5

UBND PHƯỜNG 4 – QUẬN 5


Mã số thuế: 0301466845
Địa chỉ: 53A Trần Phú, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Diệc Tuyết Mai
Giám đốc công ty: Nguyễn Thị Ngọc Phương
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page