UBND PHƯỜNG ĐA KAO

Công ty

UBND PHƯỜNG ĐA KAO


Mã số thuế: 0301468257
Địa chỉ: 58B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Ngô Hải Yến
Giám đốc công ty: Nguyễn Thị Hà
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động