UBND PHƯỜNG LINH ĐÔNG – QUẬN THỦ ĐỨC

UBND PHƯỜNG LINH ĐÔNG – QUẬN THỦ ĐỨC


Mã số thuế: 0301781188
Địa chỉ: 46 Lý Tế Xuyên, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Tích Thiện
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page