UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY TƠ

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MÁY TƠ


Mã số thuế: 0200984590
Địa chỉ: Số 1 đường Điện Biên Phủ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Lê Văn Hệ
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page