UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Công ty

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Tên giao dịch: UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Mã số thuế: 2600497203
Địa chỉ: Số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động