VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN.


Mã số thuế: 5600226921
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page