VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN CAM LÂM

Công ty

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN CAM LÂM

Tên giao dịch: VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN CAM LÂM

Mã số thuế: 4201132596
Địa chỉ: Thị Trấn Cam Đức, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hảo
Giám đốc công ty: Hoàng Quang Thanh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động