VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ QUẢNG YÊN


Mã số thuế: 5701039477
Địa chỉ: Phố Ngô Quyền, Phường Quảng Yên, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page