VĂN PHÒNG THÀNH ỦY

Công ty

VĂN PHÒNG THÀNH ỦY


Mã số thuế: 0301838042
Địa chỉ: 58 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Thế Thuận
Ngày hoạt động: 01/11/1999 (Đã hoạt động 22 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động