VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Công ty

VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ

Tên giao dịch: INSTITUTE OF STATISTICAL SCIENCE

Mã số thuế: 0104154068
Địa chỉ: 42 Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Ngày hoạt động: 03/01/1976 (Đã hoạt động 46 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động