VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Tên giao dịch: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG

Mã số thuế: 2200455600
Địa chỉ: 195 Hùng Vương P6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page