VIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN

Công ty

VIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BIỂN


Mã số thuế: 0100108896
Địa chỉ: 55 đường giái phóng, ĐHXD, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Đinh Quang Cường
Giấy phép số: 402
Ngày cấp giấy phép: 20/06/1995
Ngày hoạt động: 20/06/1994 (Đã hoạt động 27 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động