VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM

VIỆN Y HỌC BẢN ĐỊA VIỆT NAM


Mã số thuế: 4601172018
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Tích Lương, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Đại diện pháp luật: Hoàng Toàn Thắng
Giấy phép số: 01/ĐK-KHCN
Ngày cấp giấy phép: 25/03/2014
Ngày hoạt động: 05/06/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động

You cannot copy content of this page