CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD DAY HOSPITALITY

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0311770812
Địa chỉ: 2-6Bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Bảo
Giám đốc công ty: Nguyê�N Hoa�Ng Ba�O
Ngày cấp giấy phép: 04/05/2012
Ngày hoạt động: 31/05/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động