CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0300627384
Địa chỉ: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyen Ngoc Lan
Ngày cấp giấy phép: 15/01/2004
Ngày hoạt động: 01/03/2004 (Đã hoạt động 18 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động