CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NAM HÒA

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NAM HÒA

Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần

Mã số thuế: 0302429934
Địa chỉ: 277B Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Thảo Nguyên
Giám đốc công ty: Nguyễn Quang Hòa
Ngày cấp giấy phép: 23/10/2001
Ngày hoạt động: 15/11/2001 (Đã hoạt động 20 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động