CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE

Công ty

CÔNG TY LIÊN DOANH BIO-PHARMACHEMIE

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0300808221
Địa chỉ: Số 2/3 KP 4, Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu Liêm
Ngày cấp giấy phép: 07/10/2008
Ngày hoạt động: 12/04/1996 (Đã hoạt động 26 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động