CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Công ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0102180545
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà REE Tower, Số 9 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lô Bằng Giang
Giám đốc công ty: Kalidas Ghose
Ngày cấp giấy phép: 15/02/2007
Ngày hoạt động: 09/03/2007 (Đã hoạt động 15 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động